Služby

Neustále sa snažíme skvalitňovať a rozširovať poskytované služby. Dôkazom toho, že ideme správnym smerom, je stále väčší počet našich spokojných klientov.

Vyšetrovacie metódy sú prispôsobené kazdej vekovej kategórii. Veľmi záleží na spolupráci  s pacientom, či už s dieťaťom, alebo seniorom. Niekedy sa testy musia opakovať pre objektívne zhodnotenie.

Vyšetrenie binokularity a následne aj liečbu škúlenia vykonáva kvalifikovaný ortoptista špecialista, ktorý má adekvátne vzdelanie a skúsenosti.

Samotný ortoptický rozbor je súbor testov a vyšetrení na diagnostiku strabizmu - škúlenia a zhodnotenie spolupráce očí -  tzv.binokulárneho videnia. Je to Hirschbergov test, Bagolliniho test , Worthov test, zakrývací test, vyšetrenie farebného poľa, vyšetrenie následných obrazov, vyšetrenie pohyblivosti očí v 9 pohľadových smeroch a pri dvojitom videní - diplopii , test s červeným filtrom,vyšetrenie pomocou priziem. Binokulárne videnie-alebo spolupráca očí  sa vyšetruje na prístroji - Synoptophore , ktorý je prístrojom diagnostickým a liečebným.

Synoptopfore možno používať na rôzne účely tak, ako je to
ukázane nižšie. 
 
1.) Vyšetrenie binokulárneho videnia na detekciu  
  latentných porúch a plánovania ich liečby: 
  a.)  nedostatočne rozvinuté binokulárne videnie napr.  
  nedostatočná fúzna amplitúda a stereoskopia
  b.)  heterofória a jej následky (esofória, exofória hyper 
  a hypofória, cyklfória)
  c.)  liečenia fúznej nedostatočnosti, vyšetrovanie  
  a liečenie stereoskopického videnia
  d.)  priestorová eikonomotria, celková alebo čiastočná

 

Diagnostika:  a.)  Meranie objektívneho uhla škúlenia b.)  Stanovenie retinálnej korešpondencie c.)  Stanovenie množstva supresie (ak sa vyskytuje) d.)  Stanovenie stereoskopie 

 Liečenie:

a.)  Obnovenie normálnej retinálnej korešpondencie b.)  Eliminácia supresie c.)  Obnovenie binokulárneho videnia (simultánny vnem, fúzia,stereoskopické videnie

Dôležité je vyšetrenie videnia do diaľky a na blízko v okuliaroch a aj bez nich. Výsledok ortoptického rozboru zhodnotíme a určíme  postup liečby. 

Pretože pracujeme s deťmi rôzneho veku a inteligencie a s rôznym zrakovým handicapom , vždy sa snažíme pristupovať  k jeho problému individuálne , a orientujeme sa na potreby zákazníka. Preto sme vždy plne pripravení splniť i tie najnáročnejšie požiadavky. Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

 

 

Kontakt

Ortoptické štúdio Optik JaŠ

Makovického 5
Žilina
010 01

Modrá Optika
Martin J.Kráľa 13


0907 380 480 Žilina
0948 189 998 Martin