Ortoptické a pleoptické cvičenie

Ortoptika - 

 je snaha o obnovenie porušeného jednoduchého binokulárneho videnia.

Predpoklady ortoptického cvičenia

vyrovnaná zraková ostrosť
- centrálna fixácia obidvoch očí
- normálna retinálna korešpondencia
- normálna pohyblivosť obidvoch očí
- žiadna, alebo len malá úchylka
- vek od 2 rokov - je to individuálne
- normálna  inteligencia a spolupráca dieťaťa


Postup ortoptického cvičenia

odtlmovanie a cvičenie SMP (synoptopfore,
  zrkadlový stereoskop, cheiroskop)
- nácvik fúzie (synoptopfore, zrkadlový stereoskop
- cvičenie šírky fúzie (synoptopfore, zrkadlový 
  stereoskop, prizmy, Holmesov stereoskop)
- cvičenie stereopsie (synoptopfore, Holmesov 
  stereoskop)
- cvičenie pohyblivosti (svalový trenažér)
- cvičenie konvergencie (trenažér konvergencie)
- nácvik správneho vzťahu akomodácie  
  a konvergencie (Rémiho separátor, diploskop

 

 Pleoptika

je liečebná metóda, ktorej cieľom je vyliečenie alebo zlepšenie tupozrakosti - amblyopie.

Liečba amblyopie metódou CAM.

Campbellov stimulátor s čiernobielym šachovnicovým poľom
Princíp liečby- najoptimálnejším podnetom pre neuróny zrakovej kôry je čierno-biela šachovnica ,

alebo pásy , pohybujúca sa určitým smerom a rýchlosťou.Diploptika

je liečba dvojitého videnia pomocou priziem.

 
 


Kontakt

Ortoptické štúdio Optik JaŠ

Makovického 5
Žilina
010 01

Modrá Optika
Martin J.Kráľa 13


0907 380 480 Žilina
0948 189 998 Martin